Welkom op mijn website!
Mijn naam is Arlette van Kesteren.

Ik ben specialist in hartverwarmend leiderschap, (over)levenskunst en positieve kracht.

Onder de slogan 'wil je het anders doen... gewoon doen!' ondersteun ik je bij het realiseren
van groei. Dit doe ik specifiek door consultancy, coaching, het ontwikkelen en (bege)leiden van pilot-experimenten en proefprojecten, het creëren van nieuwe verbindingen en het organiseren van hartverwarmende activiteiten. Dit met het oog op duurzame (sociale) innovatie en meer vitaliteit.

Aanbod:
1. Consultancy & creativiteitscoaching
    
Executives Only. Directeuren, CEO’s, ondernemers, ondernemende directeuren en -bestuurders.
     Op vraag. Hierbij treed ik op als luisterend oor, vertrouwenspersoon, raadsvrouw,
      sparringpartner, motivator, klankbord en inspiratiebron. De coaching omvat 'challenges' en is
      gericht op het vergroten van je persoonlijke creativiteit, vitaliteit en je impact als leider.
      Dit leidt tenslotte tot meer plezier en meer succes! Kernwoorden: wederzijds respect, privacy,
      plezier, humor, integriteit, vertrouwen. 'You never know until you try!'

2. Begeleiding & coaching
     Van ondernemend (top) talent van 18-30 jaar. Op vraag en in opdracht. Je ontwikkeling als mens,
     als leider, als ondernemer, als 'young executive' cq ´high potential´staan centraal. Lifecoaching,
     business coaching, coaching on the job (op competenties), studiecoaching en coaching voor
     student-ondernemers. Opdrachtgever kan zowel de werkgever als het Onderwijs zijn (voor
     afstuderen, masters, minoren, projecten, stages). Kernwoorden: vertrouwen, plezier, leren,
     competenties, talent, ontwikkelen, groei en uitdaging. 'The sky is the limit when your heart is in it!' 

3. Praktijkcoördinatie & -ondersteuning
     Bij voorkeur in een duurzame omgeving waar zakelijkheid en zingeving samenkomen. In opdracht.
     In de rol van creatief en commercieel project(bege)leider/-coördinator. Pilotexperimenten,
     proefprojecten, pro-actief verbindingen leggen, procesbegeleider, nieuwe samenwerkingsverbanden
     creëren, activiteiten organiseren, best practices genereren, zichtbaar maken, elkaar inspireren en
     leren van elkaar. Steeds beter worden! Kernwoorden: ambitieus en ontspannen, flexibel en
     vasthoudend, sensitief en slagvaardig, met lef en plezier! 'Teamwork makes the dream work!'

Mijn missie
Is mensen inspireren, in beweging brengen, doen groeien en (samen) succesvol zijn!
Hierbij steek ik graag boven het maaiveld uit, want daar vang je meer zon.

Mijn waarden zijn: respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid, dankbaarheid.

Toegevoegde waarde
Mijn positieve kracht, levenservaring, zonnigheid, lef, leiderschap, ervaring met marketing, sales, communicatie, ondernemen, innovatieve pilotprojecten, vernieuwende concepten en talentontwikkeling zet ik graag voor je in! Mocht je meerdere project(bege)leiders of -coördinatoren zoeken, dan zoek ik graag met je mee. Bovendien ondersteun ik je - indien gewenst - om het juiste team of -teams samen te stellen: divers, inclusief en multidisciplinair. Iedereen telt mee!

Ik heb gemerkt dat de toegang tot - en juiste benadering van - dit talent en de netwerken erachter, de juiste creatieve verbindingen kunnen leggen, onorthodoxe (virtuele) teams formeren, elkaar inspireren en samen slagvaardig aan doelen werken voor veel organisaties cruciaal is om succesvol te innoveren!

Ik nodig je van harte uit om contact op te nemen. Een eerste ontmoeting is kosteloos. Mocht je behoefte hebben aan een vervolgafspraak (telefonisch of mondeling); vraag eerst even naar onze tarieven.

Contact:
t: +(31)623422003

Talent, passie en inspiratie... zijn een bron van innovatie!